Gönderen Konu: ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ  (Okunma sayısı 3812 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uğur YUCA

 • FotokoliK
 • Gemlik Forum Hayranı
 • ***********
 • İleti: 5.923
 • ÜYENİN İTİBARI 556
 • Cinsiyet: Bay
 • Yaşıyorsan Gelecege bak
  • uguryuca
ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ
« : 02 Temmuz 2007, 13:10:23 »

Zeytin yetiştiriciliğinin doğuşu konusunda net bir bilgi
bulunmama kla birlikte, Akdeniz havzasındaki medeniyet lerin yakınında başlamış
olduğu söylenebilir. Zeytin yetiştiriciliği yaklaşık 6.000 yıl önce Anadolu’
da başlamıştır. Oleacea familyasının bir üyesi olan zeytinin (Olea
europaea  L.) anavatanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesini de içine alan Yukarı
Mezopotam ya ve Güney Ön Asya’dır. Anadolu’ da özellikle Kilikya
ovasında (Adana civarı), zeytin yetiştiriciliği yapıldığı konusunda ki veriler, Hitit
metinleri nde yer almaktadır. Zeytinin ilk kez kültüre alınışı ve ıslahı
Samiler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

       
    Tarihi gelişimi içinde bir çok efsaneye konu olan zeytin, eski
uygarlıkların yazıtlarında ve kutsal kitaplard a da anılmıştır. Eski
Ahit’ in bazı bölümlerinde zeytin ağaçlıklarından bahsedilm ekte, zeytin
yağının sağlık açısından çok gerekli olduğu kabul edilmekte dir. Kuran-ı
Kerim’ in “El Müminin” suresinin 20. ayeti ile “Nur”
suresinin 35. ayetinde zeytinden bahsedilm ektedir. 

     
      Zeytin; servet, şöhret ve barışın sembolüdür. Beyaz bir
güvercinin Nuh Peygamber in gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak,
ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle tarih boyu barışın sembolü kabul
edilmiştir. Gerek dostane yarışmaların, gerekse kanlı savaşların galipleri ne
zeytin çelenkleri verilirdi . Ünlü kişilerin başları zeytinyağı ile ovulurdu ve insanlar
servet ve refahın zeytinden geldiğine inanırlardı. Zeytinyağı aynı zamanda bir
merhem ve güzel kokulu yağ olarak da kabul edilirdi.   

   
        Zeytinin Atina’ ya getirilme si ve zeytinyağının
keşfedilmesi, Atina şehrinin baş tanrıçası olan Atena’ ya atfedilme ktedir.
Efsaneye göre deniz tanrısı Poseidon, Atina şehrini ele geçirmek için Atena ile
rekabet ediyordu ve her iki tanrı da Atina’ya verebilec ekleri en güzel hediye için
mücadele etmekteyd i. Bu amaçla Poseidon kutsal bir göl, Atena ise zeytin ağacı verdi.
Tanrılar konseyi tarafından verilen bir hükümle, kazanan Atena oldu. Çünkü
zeytin sadece yüzlerce yıl yaşamakla kalmayıp, yenilebil ir bir meyve veriyordu ve
yiyecekle rde sos olarak kullanılabilen, yaraları ve hastalıkları iyileştirebilen ve
aydınlanmayı sağlayan zeytinyağının da kaynağıydı. 

/>            Zeytinyağı sporda da önemli bir role
sahipti. Atletler kaslarını esnek tutmak için düzenli olarak vücutlarına
zeytinyağı sürerlerdi. Olimpiyat larda kazananla ra zeytin çelengi takılır, ödül
olarak da bir yüzünde tanrıça Atena’ nın, diğer yüzünde de
yarıştığı sporun resmi olan özel amforalar da bulunan zeytinyağı verilirdi


            Zenginlik leri zeytin yetiştiriciliği ve
zeytin yağına bağlı olan Girit krallıkları, tüm adaya dağılmış
ağaçlıkların ortalarına saraylar kurmuşlardı. Bu saraylard a bulunan fresklerd e
zeytin ağaçları resmedilm iştir. Zeytinyağı Girit’in en önemli ihraç
ürünüydü. Yemeklik yağ ve lamba yağı olarak orta büyüklükte ve resimli
amforalar la nakledili rken, pahalı merhem ve güzel kokulu yağlar da çok süslü
yassı şişelerde nakledilm ekteydi. Bu şişelerden bazıları Firavun III.
Ramses’ in mezarında bulunan kiler odalarındaki bir freskte resimlenm iştir.
Firavun’ un zeytinyağını ölümünden sonra da yanında istemesi, yağa
duyulan saygıyı göstermektedir. Mısır’da ölüm ayinlerin de hem
vücudun yağ ile ovulması hem de  zeytin çelenklerinden yapılmış kolyenin
takılması gerekmekt eydi. 

           
Takdis edilmiş güzel kokulu merhemler ve yağlar Yunanista n’ da, Yakın
Doğu’da, Musevi Filistin’ de ve ilk Hristiyan döneminde Anadolu’da
çok önemli yer tutmaktadır. Krallar, rahipler, hastalar, evlenecek çiftler, yeni doğanlar
ve ölüler yağlarda takdis edilirdi. Hristiyan lıkta bu konuyla ilgili en önemli örnek Hz.
İsa’nın yağlanmasıdır. “İsa” ve “Mesih”
kelimeler i “yağlanmış olan” demektir. Ülkemizin güney sahilinde,
geçmişi erken Hristiyan lığa dayanan bir dini törene göre; ölen azizler, içi güzel
kokulu yağlarla dolu taş lahitlere gömülürdü. Bu yağların tedavi edici olduğu
düşünülürdü ve bu nedenle, süslü lahitlerd e aralıklar bırakılırdı, bu
aralıklardan yağlar akıtılır, gerektikçe de yeniden doldurulu rdu. Antalya
Demre’ de Aziz Nikolas (Noel Baba) da böyle bir lahite gömülmüştür. 


            Yunan ve Roma dönemlerinden
günümüze çok sayıda yağ lambaları kalmıştır. Akdeniz bölgesinin
tamamında ve 5.000 yıldan uzun bir süre boyunca, bugünün elektrikl i lambaları
yerine, evleri, sarayları, tapınakları ve kliseleri aydınlatmak için yağ lambaları
kullanılmıştır. Museviler e göre Tanrı, Musa’dan tapınak için, içinde
sadece en saf zeytinyağının kullanılacağı bir lamba bulmasını
istemiştir.   

            Birçok sanatsal
obje zeytin ağacından yapılmaktaydı. Zeytin ağaçları resim sanatında da
önemli bir yer tutmaktadır. Zeytin hasadı, zeytinin preslenme si ve zeytin ticaretin i
gösteren olaylar elle boyanmış kaplarda resmedili rdi.   

   
        Tarımla ilgili çalışmaların yazıya dökülmesi
Romalılar dönemine rastlar. Bununla birlikte arkeoloji sayesinde bu teknikler in
Romalılardan önceki dönemlerde de bilindiği anlaşılmaktadır. Çok eski
çağlardan bu yana Akdeniz kıyılarında yaşayan halkların zeytin meyvesi ve
yağına ek olarak zeytin ağacından sağlanabilecek tüm olanakları kullandığı
bilinmekt edir.  Örneğin zeytin ağacının dalları ve yaprakları sığırlara
yem olarak verilmekt e ve sepet yapımında kullanılmaktaydı. Pirina ise yakıt olarak
veya bitkisel yağ ile karıştırılarak gübre amaçlı kullanılmaktaydı. Zeytin
ağacının odunu da sert ve dayanıklı olduğu için yararlıydı.   

/>            Zeytinyağının üretim ve
pazarlanm asının ilk olarak Suriye ve Filistin bölgesinde başlandığı
düşünülmektedir. İsrail’deki kazılarda çok sayıda zeytinyağı presi
bulunmuştur. Zeytinyağı kullanımının Batı Akdeniz’deki yayılması,
yağı M.Ö. 1.000 yılın başında Kuzey Afrika ve Güney İspanya’ ya
götüren Fenikelil er ve İtalya’ya götüren Yunanlılar sayesinde olmuştur.
/>
            İspanya, İtalya ve
Yunanista n’ın zeytin yetiştiricileri olarak hakim konuma gelmeleri ise orta çağa
rastlamak tadır. Bugün dünya zeytin varlığının % 96’ sı Akdeniz
havzasındadır. Bir Akdeniz ülkesi olan yurdumuz zeytinin yetişmesi için gereken iklim
koşullarının limitleri içinde yer almaktadır. 2002 yılı istatisti klerine göre 99
milyon ağaç varlığı ile ülkemiz dünyada 4. sırada yer almaktadır. 
/>
            Ülkemiz de Sofralık Zeytin denince
akla ilk Gemlik, Gemlik denilince akla ilk  Zeytin gelir. Hatta sofralık  kabiliyet i
çok yüksek olan siyah renkli orta iriliktek i zeytin cinsinin adı da Gemlik  Tipi
Sofralık Zeytini’dir. Gemlik arazisini n % 60 ının engebeli, geri kalan
kısmının deniz kenarı yerleşim yeri, verimsiz arazi ve düzlüklerin teşkil etmesi
ve ikliminin Marmara tipi Akdeniz iklimi olup zeytin yetiştirmeye son derece elverişli
oluşu  Gemlik çevresinin ve dağlarının tamamına yakınının zeytin
ağaçlarıyla dolmasını sağlamıştır.


ZEYTİN
VE SAĞLIK


             Zeytin, besin
değeri çok yüksek bir yiyecekti r. Aslında bir meyvadır ve cinsine göre şekli,
rengi  değişir. Koyu kahvereng i, siyah, kül rengi, koyu yeşil ya da koyu mor
olabilir. Aynı zamanda yumurta şeklinde ya da yuvarlak da olabilir.

 
          Zeytin ağacı sadece hafif eşya yapımında
kullanılır. Bir sene ürün veren dal ikinci sene tekrar ürün vermez yani iki sene
üst üste ürün vermediğini söyleyebiliriz. Unutulmam ası gereken en önemli
özelliklerden biri, zeytinin çekirdeği ne kadar küçük olursa cinsinin o kadar kaliteli ve
üstün olduğudur.
100 gram zeytin 170 kcal kazandırır bizlere. Ayrıca zeytinin
bir adedi 0,76 protein,  yağ, % 8.5  karbonhid rat içerir

/>Türleri
           Yeşil
Zeytin:
  Sonbahar aylarında yeşil taneler renk atmaya başladığında
toplanırlar. Temizleni p boylarına göre ayrıldıktan sonra büyük havuzlard a
acılığı gitsin diye sudkostik eriyiği ile yıkanır. Ardından havuzdaki zeytinler
temiz su ile 3-4 defa yıkanır ve fıçılara doldurula rak üzerlerine dökülen tuzlu
salamura suyu ile 2-2,5 ay bekletili rler

         
Siyah Zeytin:   Dünyada en çok Türkiye ve
Yunanista n’dan çıkar. İki türlü hazırlanır. Suda salamura ve kuru
salamura. Zeytinler kalın tuz ile birlikte bir fıçıya dizilir ve üzerlerine su koyularak
kapağı kapatılır. 30 gün kadar bekletili r. Bu Suda Salamuradır. Kuru Salamura
ise, zeytinler in kalın tuzla beraber küfelere dizilerek 15 gün bekletilm esi ile yapılır


Püf Nokta
          *
Zeytinler in fazla tuzunu almak istiyorsa nız, zeytinler in bulunduğu  kaba ılık su
doldurun. İçine bir adet soyulmuş patates koyun 3 saat kadar bekletin, fazla tüm tuzlar
patatese geçecektir.
 * Doktor tavsiyesi ile tuzsuz zeytin yemesi gerekenle r eğer tuzsuz
zeytin bulamıyorlarsa yapmaları gereken, zeytinler i çizip 1-2 saat kaynatmak tır. Bir
sefer de tüm tuzdan arınmayabilir o zaman kaynatma işlemini tekrarlam ak gerekir.
/>
Sağlık
          Zeytinden
elde edilen zeytinyağının içeriğinde olein, E vitamini, hidrokarb onlar, linolik, palmitrik
ve steraik asitler bulunmakt adır.  Zeytin bol kalori içermesinin yanında tüm bu
faydaları sadece yağında değil kendi bünyesinde de bulundurm aktadır. Ev
ilaçlarında zeytin tanesi, kabukları, yaprakları ve yağı kullanılır. Zeytin
taneleri oldukça besleyici dir. Yaprak ve kabukları şekeri ve yüksek tansiyonu
düşürür, bağırsaktaki solucanla rı düşürür. Yağı ise sarılıkta
çok faydalıdır, karaciğeri çalıştırır, safrayı arttırır, karaciğer
ağrılarını keser. Unutulmam alıdır ki yağlar mide de değil bağırsaklarda
sindirilm ektedir

Ayrıca zeytinyağı kolestero lün damar
tıkanıklığına yol açan LDL bileşenini azaltırken iyi kolestero l dediğimiz
HDL’yi ise hiç etkilemez . İçinde € oranında bulunan oleik asit, meme
veren kadınlarda bebeğin sinir dokularının gelişiminin sağlanması
açısından çok faydalıdır. Kızartmalarda kullanılabilecek en sağlıklı
yağdır zeytinyağı.Zeytin gastrid ve ülserlere karşı koruyucu bir rol oynar ayrıca
kabızlığa iyi gelir. Zeytin ve zeytinyağının içerdiği E vitamini dokuların
yaşlanmasını önler ve yaşlanmanın beyin fonksiyon ları üzerindeki kötü
etkilerin i azaltır

sacrife

 • Ziyaretçi
Ynt: ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ
« Yanıtla #1 : 16 Temmuz 2007, 17:31:58 »
yararları
çok fazla zeytinin. ben yeşil zeytin hastasıyım

Çevrimdışı DJ_KUBİLAY

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 19
 • ÜYENİN İTİBARI 0
Ynt: ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ
« Yanıtla #2 : 17 Kasım 2007, 20:11:12 »
ben pek sevmem zeytiniii:

Çevrimdışı melanqoli

 • Özel Üye
 • Aktif Üye
 • *
 • İleti: 175
 • ÜYENİN İTİBARI 12
 • Cinsiyet: Bayan
 • herşeyde biraz sen varsın...
ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ
« Yanıtla #3 : 07 Ekim 2008, 20:49:45 »
-S-€-ß-€-ß-!-M
 


===>Oyun Bittiğinde Şahta Piyonda Aynı Kutuya Konur...<====

Çevrimdışı Herbiseyim

 • Kraliçe Admin :)
 • S-Admin
 • Profesyonel Üye
 • *
 • İleti: 4.171
 • ÜYENİN İTİBARI 296
 • Cinsiyet: Bayan
 • ne safagı yaw safakmı kalmıs :) yuppii
ZEYTİN ve ZEYTİNYAĞININ TARİHÇESİ
« Yanıtla #4 : 15 Kasım 2008, 21:17:31 »
vayy be 6,000 yıl once baslamıs yaaa  :o :o :o :o


ugur cok sagol paylastıgın ıcın cok sasırdım 6,000 yıl once baslamasına

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi