View full version: Gemlik Kan bankası
1
  1. a rh(+)
  2. Niçin insanların kanları birbirlerinden farklı?
  3. 0 rh (+) Kanlı Olanlar
  4. B rh (+)!!!
  5. A rh (-) kanlı olanlar
  6. A rh (+) kanlı olanlar