Gönderen Konu: OSMAN GAZİ 1281 - 1326  (Okunma sayısı 4002 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Uğur YUCA

 • FotokoliK
 • Gemlik Forum Hayranı
 • ***********
 • İleti: 5.923
 • ÜYENİN İTİBARI 556
 • Cinsiyet: Bay
 • Yaşıyorsan Gelecege bak
  • uguryuca
OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« : 08 Ağustos 2007, 17:08:56 »

Babası : Ertuğrul Gazi
Annesi : Hayme Hatun
Doğumu : Söğüt, 1258
Ölümü : Bursa, 1326
Saltanatı : 1281 - 1326
Devlet Sınırları : 16.000 km2


HAYATI


Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. İç ve dış elbiseler i geniş yenliydi.

Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adaletliy di. Fakirlere yedirip, giydirmey i çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlic e baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti kendi evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi.

Osman Gazi, 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmak ta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenleri nden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikte n ilerde Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu.

Osman Gazi, Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki Dergahına gider ve misafir kalırdı.

Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'nin dergahında misafirke n, bir rüya gördü. Sabah olunca hemen Şeyh Edebali'ye koşup, ona şöyle dedi:
"Şeyhim, rüyama girdiniz. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. Büyüdü, yeşillendi. Dal, budak saldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı tuttu. Rüyam ne manaya gelir

Şeyh, bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi:
"Müjdeler olsun ey Osman! Hak Teala, sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya, evladının himayesin de olacak, kızımda sana eş olacak."

Bu olaydan sonra Şeyh, kızı Bala Hatun'u Osman Bey'e verdi. Bu evlilikte n de Alaeddin doğdu.

Anadolu'da kurulup, 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, 1326'da Bursa'da Nikris hastalığından öldü. Vefat ettiğinde geriye bıraktığı mal varlığı şunlardı: Bir at zırhı, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık.

Erkek çocukları: Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey
Kız çocukları: Fatma Hatun

 
KURULUŞ

Osman Gazi, siyasi ve askeri faaliyetl erine Bizans toprakları üzerinde başladı. 1281 yılında Kayı Boyu'nun Beyi olduğunda, ilk iş olarak birçok Türkmen boyunu etrafında topladı. Osmanlı tarihinin ilk savaşı, Bursa'nın İnegöl kazasına 10 km uzaklıkta bulunan Hamzabey köyünde gerçekleşen Ermenı-Beli savaşıdır (1284). Bu savaşta Osman Gazi'nin yeğeni Baykoca şehit düştü. Osmanlı tarihinde ki ilk kale fethi olan Kulaca Hisar'ın fethi ise 1285 yılında gerçekleşti.

Bu sıralarda Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaüddin Keykubad, Eskişehir ve İnönü taraflarını Osman Gazi'ye verdi. Osman Gazi 1291 yılında İnegöl Tekfuru ile savaşıp Karacahis ar'ı aldı. Sakarya taraflarına akınlar düzenledi. Amcası Dündar Bey Bizans Tekfurları ile ilişki kurduğu için 1298 yılında öldürüldü. Osman Gazi'nin yoğun siyasi ve sosyal faaliyetl erinin devam ettiği bu yıllarda, İlhanlılar Anadolu Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaüddin Keykubat'ı sürgüne göndermişler ve Selçuklu Devleti tahtsız kalmıştı. Osmanlı başkentinin Bilecik'e taşındığı, Selçuklu tahtının boş kaldığı 1299 yılında Osmanlı Devleti'nin kurulduğu kabul edilmekte dir. (Bazı kaynaklar da Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi 27 Temmuz 1301 olarak geçmektedir. Bu tarihte Osmanlı kuvvetler i Bizans ordusunu Bafeus Savaşı'nda yenilgiye uğratmış ve bağımsızlığını kazanmıştır). 1300'de fethedile n Yenişehir kalesi, bir yıl sonra Osmanlı Devleti'nin başkenti yapılacaktır.

Osman Gazi, eski Türk gelenekle rine bağlı kalarak, elde edilmiş olan yerleri kardeşine, oğluna ve silah arkadaşlarına dirlik olarak bölüştürdü. Kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i, oğlu Orhan Gazi'ye Karacahis ar'ı, Hasan Alp'e Yarhisar'ı, Turgut Alp'e İnegöl bölgesini verdi. Buralar Osmanlı'nın uç bölgeleriydi. Böylece sınırların genişletilmesi düşünüldü. Osman Gazi'in silah arkadaşlarından Abdurrahm an Gazi, Akçakoca, Samsa Çavuş, Konuralp, Aykutalp gibi komutanla rın yeni yerlerin fethedilm esinde çok büyük hizmetler i oldu.

1302'de Bizans İmparatorluğu Ordusu'na karşı Koyunhisa r'da yapılan savaştan Osmanlılar galip çıktı. 1303'de İznik kuşatıldı, Marmaracık kalesi fethedild i. Osmanlıların irili ufaklı fetihleri devam ediyordu. 1306'da yapılan Dinboz Savaşı sonunda Kestel, Kete ve Ulubad kaleleri fethedild i ve Osmanlı Tarihi'nin ilk askeri antlaşması imzalandı. 1308 yılında ise Karahisar fethedili p, bölgenin önemli ticari ve sosyal merkezler inden olan İznik sıkıştırılmaya başlandı. Osman Gazi'nin siyasi dehasını gösteren önemli bir olay da, Bizans'ın ticari yollarına hakim olarak, Bizans'ı zor durumda bırakmasıydı. Zaman zaman Bizans halkından ve tekfurlarından müslüman  olanlar vardı. Harmankay a tekfuru Köse Mihal de bunlardan biriydi. Müslüman olup, kalesiyle Osmanlılara katıldı. Lefke, Mekece ve Akhisar dolayları onun gayretler iyle ele geçirildi. Osman Gazi padişahlığı döneminde Bursa'yı da kuşattı (1315), Karatekin, Ebesuyu, Tuzpazarı, Kapucuk ve Keresteci kalelerin i fethettip, Akçakoca ve Kocaeli diyarını Osmanlı topraklarına kattı (1317).

Osman Gazi yaşlanıp hastalandığı için 1320 yılından sonraki faaliyetl ere katılmadı. Yerine vekil olarak bıraktığı oğlu Orhan Gazi; 1321'de Mudanya ve Gemlik, 1323'de Akyazı ve Ayanköy, 1324'de Karamürsel ve Karacabey, 1325'de de Orhaneli'yi Osmanlı topraklarına dahil etti. Osman Gazi babası Ertuğrul Gazi'den 4800 km.kare olarak devraldığı toprakları oğluna 16000 km.kare olarak devretti.

Osman Gazi fetihlerl e meşgul olmaya devam ettiği sıralarda, fethedile n yerlerin idareleri ve İslamlaştırılmaları için gerekli teşkilatları da kuruyordu . Osman Gazi ihtiyaçlara göre kanun mahiyetin de birtakım emirler veriyor, bu konuda Selçuklu kanunlarından da yararlanıyordu. İlk vergi Osman Gazi zamanında alındı. Pazara getirilen, toptan kabul edilen "yük" cinsinden mallar "Bac" denilen vergiye tabi tutulmuştu. Köylünün satmaya getirdiği bir iki tavuk, uç beş kilo yağ gibi mallardan Bac alınmazdı. Selçuklular zamanında geçerli olan tımar usulü Osman Gazi zamanından itibaren sürdürüldü. Kendisine Tımar verilen sipahi, bulunduğu köyün vergisini toplar, buna mukabil de savaş zamanı atı, zırhı ve yardımcısı ile birlikte sefere giderdi.


VASİYETİ


Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresind e bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratanda n korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz.

Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan'ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer'i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid'atten sakın. Zulme ve bid'ate teşvik edenleri devletind en uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanl arın bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür.

Beytü'l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer'i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlarda n başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanm a. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.

Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!..

Vefatlarından sonra böyle kimseleri n çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar.

Askeri erkanı iyi koru!..

Alimler, fazıllar, sanatkarl ar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun.

Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye'ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi'yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru.

Allah'ın (c.c.) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakile re böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah'ın yardımına güven.

Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..

Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!..

Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan".

sacrife

 • Ziyaretçi
Ynt: OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2007, 17:27:09 »
Osmanli Beyligini n Kurulusu; Osman Bey, Oguz asiretler inin ittifakiy la basa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakimdan Anadolu'nun en itibarli ve nüfuzlu tarikatle rinden Ahilerin mühim bir sahsiyeti olan Seyh Edebali'nin kizi ile evlenerek, gücünü artirmis idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karsi genisleme politikas ini uygulayar ak, Inegöl, Karacahis ar ve Yarhisar'i ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezler inden olan Bilecik'i alarak, burayi beyligin merkezi yapti (1299). Bu tarih devletin kurulus tarihi olarak kabul edilir. Selçuklu Sultani III. Alaaddin Keykubad'in Ilhanli Hükümdari Gazan Han'in kuvvetler i tarafinda n tutulup, Iran'a götürülmesi üzerine Selçuklu ümerasindan bazilari ve bölgedeki Türkmen beyleri Osman Bey'e teveccüh göstermis; Oguz an'anesine göre onun hâkimiyetini tanimayi kabul etmislerd ir. Nitekim Oguz beyleri Oguz Han töresine göre tertip edilen bir törende Osman Bey'in önünde diz çökerek, onun verdigi kimizi içmek suretiyle tâbiyetlerini sunmuslar dir. Ancak henüz küçük bir beylik durumunda ki Osmanogul larinin, seklen de olsa bu dönemde, Ilhanli hâkimiyetini tanidikla ri bilinmekt edir. Osman Gazi, beyligini ilân ettikten sonra idaresi altindaki bölgeleri bes kisma ayirarak buralari güvendigi ve savaslard a yararlik gösteren kimselere tevcih etti. Oglu Orhan'a Sultanönü, büyük kardesi Gündüz Bey'e Eskisehir'i, Aykut Alp'e In-önü'yü, Hasan Alp'e Yarhisar'i ve Turgut Alp'e de Inegöl'ü verdi. Diger oglu Alaaddin'e ise seyh Edebali'nin emin ve nazirligi nda, ailenin geçimi için, Bilecik ve havalisin in gelirleri tahsis edildi.13 02'de Bursa tekfurunu n liderligi nde birlesen Rum tekfurlar inin Koyunhisa r (Bafeon) savasinda agir bir maglûbiyet tatmalari, Osman Bey'in Bursa ve Kocaeli taraflari na akinlar yapmasini oldukça kolaylast irmisti. Bir taraftan Bursa öte taraftan Iznik Türk kusatmasi altinda tutuluyor du. Ancak yaslilik sebebiyle Osman Bey, fetihler için oglu Orhan'i görevlendirmisti. Nitekim 1324 yilinda Osman Bey vefat etti ve oglu Orhan Bey Osmanli tahtina çikti.

Orhan Bey, 1326 yilinda Bursa'yi, uzun süren kusatmani n ardindan, ele geçirince babasinin vasiyetin i yerine getirerek, Osman Gazi'nin naasini Bursa'ya nakletti ve burayi devletin yeni merkezi yapti. Orhan Bey'in komutanla rindan Akçakoca ve Karamürsel ise Istanbul kiyilarin a kadar akinlarda bulunuyor lardi. Bu fetih ve akinlarda n telâslanan Bizans Imparator u Andraniko s büyük bir ordunun basinda Osmanlila ra karsi harekete geçtiyse de Maltepe (Palekanon) Savasi'nda agir bir yenilgi aldi (1329). Bu zafer, Iznik ve Izmit'in ele geçirilmesini kolaylast irmistir. Rumeliye Geçis; Karasi Beyligind e baslayan taht mücadelelerinden istifade eden Orhan Bey, Balikesir ve civarini topraklar ina katarak, ileride gerçeklesecek olan Rumeli fetihleri için mühim bir mevkiye sahip olmustur. Nitekim Karasi Beyligini n deniz gücü ve Haci Il Bey, Evrenos Bey gibi degerli komutanla r artik Osmanlila rin emrine girmisler dir. Bizans içindeki taht kavgalari ve Bulgar-Sirp saldirila ri karsisind a, gittikçe güçlenen Osmaogull arindan yardim isteyen Kantakuze n'in talebi üzerine Orhan Bey'in oglu Süleyman, bir orduyla Rumeli'ye geçti (1345). Edirne'yi kusatan Bulgar-Sirp kuvvetler ini bozan Süleyman Pasa bu zaferin karsiligi nda Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Bizans'tan aldi. Böylece Osmanlila r ilk kez Rumeli yakasinda bir üs elde etmis oluyordu (1356). Süleyman pasa Gelibolu'nun ardindan Tekirdag'a kadar olan bölgeleri de ele geçirerek buralara Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerlestir di. Böylece Rumeli'de de Türklesme hareketi baslamist ir. Süleyman Pasa'nin ölümünden sonra Rumeli'deki fetihler için kardesi Murat Bey görevlendirildi (1359). Ancak 1362'de babasi Orhan Bey'in de ölümü üzerine Murat Bey, Bursa'ya döndü ve Osmanlila rin 3. hükümdari olarak tahta çikti (1362).Rumeli ve Balkanlar da Fetihler; I.Murat (Hüdavendigar) önce tahtta hak iddia eden kardesler ini bertaraf etmekle ise basladi ve bu arada elden çikan Ankara'yi yeniden aldi. Anadolu'da birligin saglanmas inin ardindan Murat Hüdavendigar, inkitaya ugrayan Rumeli ve Balkanlar in fethine yöneldi. Bu sirada Balkanlar karsiklik içindeydi. Bir taraftan Sirp Hükümdari Düsan'in ölümü ile Sirplar arasinda iç mücadeleler siddetlen mis, öte yandan Macar Krali Layos, Balkanlar da Ortadoksl ara olan baskilari artirmist i. Evrenos ve Haci Il Bey komutasin daki kuvvetler bu durumdan da yararlana rak Kesan'dan Dimetoka'ya kadar olan yerleri fazla bir mukavemet görmeden ele geçirmislerdi. Sazlidere Zaferi ile Edirne ve Filibe, Lala Sahin Pasa tarafinda n fethedild i (1363/4). Bu savaslard a Bulgarlar in yaninda yer alan Bizans baris yapmak zorunda kaldi. Türk ilerleyis ini durdurmak isteyen Macar, Bulgar,Sirp ve Ulahlarda n mütesekkil bir Haçli ordusu Macar Krali Layos'un liderligi nde Edirne üzerine yürüdü. Ancak Meriç sahilinde ki Sirp Sindigi denilen mevkiide, kalabalik Haçli ordusunu hazirliks iz yakalayan 10 bin kisilik kuvvetiyl e Haci Il Bey, büyük bir bozguna ugratti (1364). Sirp Sindigi zaferiyle Osmanlila r, Balkanlar daki fetihleri ne hiz verdiler ve bunu kolaylast iracagi için Osmanli baskenti Bursa'dan Edirne'ye nakledild i. Fetihler karsisind a çaresiz kalan Bulgarlar Türk himayesin i kabul etmek zorunda kaldilar (1369). Çirmen Zaferi ile (1372) Bati Trakya ve Makedonya'nin bir kismi Osmanli hâkimiyetine girdi ve Selanik ile Köstendil'in de ele geçirilmesinin ardindan Sirp Krali Lazar, vergi verip, gerektigi nde asker göndermek sartiyla Osmanlila rla baris anlasmasi imzaladi(1374). Yaklasik on yil süren mücadelede, Rumeli ve Balkanlar da fethedile n bölgelere Anadolu'dan mütemadiyen Türk nüfus kaydirila rak bölgede demografi k dengeler Osmanlila r lehine degistiri lmeye baslanmis ti. Bu tarihten sonra bir müddet Balkanlar daki fetihlere ara verilmis ve Anadolu'da Türk birligini saglamlas tirmaya yönelik düzenlemelere geçilmistir. Bu maksatla I. Murat, oglu Bâyezid'i Germiyan beyinin kizi ile evlendirm is; Tavsanli, Emet ve Simav gelinin çeyizi olarak Osmanlila ra verilmist ir. Ayni sekilde Aksehir, Yalvaç, Beysehri gibi bazi sehir ve kasabalar Hamidogul lari'ndan para karsiligi satin alinmis, Candarogu llar da Osmanli hâkimiyetine girmisti. Artik Osmanlila rin karsisind a tek bir güç kalmisti; Karamanog ullari.

Alaaddin Ali Bey, Osmanlila rin yeniden Balkanlar a yönelmesini de firsat bilerek, harekete geçmis ancak I. Murat Konya önlerinde Karamanog ullarini yendigind e Karaman beyi af dilemek zorunda kalmistir(1387)

Murat Hüdavendigar'in yeniden Rumeli'ye yönelmesiyle birlikte Nis ve Sofya da dahil olmak üzere bütün Bulgarist an fethedild i.(1385/88). Timurtas Pasa'nin Sirp kuvvetler i tarafinda n baskina ugratilip, yenilmesi üzerine cesaretle nen Bulgar, Leh, Çek ve Macar krallari da Sirplarin yaninda yer aldilar. Fakat Çandarli Ali Pasa, Bulgar Krali Sisman'i esir alarak Bulgarlar i bu ittifakin disina atti. Buna ragmen Haçli ordusu ilerleyis ini sürdürünce, I. Murat ordusunun basina geçerek düsmani Kosova'da karsiladi . I.Murat'in ogullari Bâyezid ve Yakup'un da yer aldigi Osmanli birlikler i büyük bir zafer kazandi. Sirp Krali Lazar ve oglu esir edilmis, düsman kuvvetler inin büyük bir kismi imha olmustu. (20 haziran 1389). Fakat I.Murat savas meydanini gezerken bir Sirp tarafinda n hançerlenerek sehit düstü. Bunun üzerine Sirp krali da Osmanli askerleri tarafinda n öldürüldü. Osmanlila r için Balkanlar da tutunabil mek yolunda ölüm kalim savasi olarak görülen I.Kosova Zaferi Sirplar tarafinda n asla unutulmam istir. Günümüzde dahi masum Müslüman halka yönelik vahsetin arkasinda bu maglûbiyetin ezikligi ve intikam hissi yatmaktad ir.

Anadolu'da Türk Birligi'nin Saglanmas i; I. Murat'in sehit edilmesin in ardindan oglu Bâyezid, devlet adamlarin in ittifakiy la hükümdar ilân edildi. Babasinin ölümünü firsat bilen Anadolu'daki beylikler in Osmanlila r'a biraktigi topraklar i yeniden ele geçirmek maksadiyl a harekete geçtiklerini haber alan Bâyezid, süratle Anadolu'ya döndü. 1390 yilinda Germiyan, Aydin, Mentese ve Saruhan beylikler i ortadan kaldirild i. Ertesi yil Hamidogul lari Beyligi topraklar i ele geçirildi ve bu beylikler in yer aldigi topraklar da Anadolu beylerbey ligi adiyla idarî bir ünite olusturul du. Ardindan Osmanlila rin en önemli rakip olarak gördügü Karaman Beyligine yönelen Yildirim Bâyezid, Konya'yi kusatti. Alaaddin Ali Bey'in baris talebi, Beysehir ve çevresinin Osmanlila ra birakilma siyla kabul edildi.(1391). Fakat Yildirim Bâyezid'in Mora ile ilgilenme sini firsat bilerek Ankara Sancak Beyi Sari Timurtas Pasa'yi esir almasi üzerine, Yildirim Bâyezid, Alaaddin Bey'e kesin bir darbe vurmaya karar verdi. Anadolu'ya geçen Yildirim, üç gün süren savasin ardindan ele geçirilen Alaaddin Bey'i ortadan kaldirdi ve topraklar i Osmanlila ra ülkesine dahil edildi(1397). Karamanog lu tehlikesi nin bertaraf edilmesiy le, Anadolu'da Osmanlila ra direnebil ecek en güçlü devlet olarak Kadi Burhanedd in devleti kalmis idi. Daha 1392 yilinda, Kadi Burhanedd in'in müttefiki durumunda ki Candarogl u Süleyman anî bir baskinla öldürülüp beyligin Kastamonu subesi ortadan kaldirilm isti (1392). Ardindan, ertesi yil Amasya ve Merzifon civari Osmanli hâkimiyetine alinmisti . Kadi Burhanedd in'in 1398'de Kara Yülük tarafinda n öldürülmesi üzerine, ona bagli Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya gibi sehirler birer birer ele geçirildi. Böylece Firat'in batisinda kalan Anadolu topraklar i Osmanli sancagi altinda birlestir ilmis oluyordu.

Yildirim Bâyezid'in Istanbul Kusatmasi ve Balkanlar daki Fetihleri . Yildirim Bâyezid'in Karaman seferine anlasma geregi katilan Bizans Imparator u V.Yuannis'in oglu Manuel'in, babasinin ölümü üzerine anlasmayi çigneyerek Istanbul'a kaçmasi sebebiyle Yildirim, Istanbul'u kusatmaya karar verdi. 1391'de baslayan ilk muhasara 1396 yilina kadar sürdürüldü. Bu maksatla Istanbul Bogazi'nda Anadolu Hisari insa edildi. Sehre dis yardimlar in gelmesini önlemeyi ve iase zorlugu altinda savunmayi kirmayi hedefleye n bu muhasara Timur'un Anadolu'ya ulasmasin a kadar fasilalar la devam ettirilmi stir. Bu kusatma sürerken bir yandan da Yildirim, Bulgarist an, Arnavutlu k ve Bosna taraflari nda fetih hareketle rine devam etmekteyd i. Kusatma altindaki Bizans'in da talebi ile Türklere karsi yeni bir Haçli ittifaki olusturan Macar Krali Sigismund, Ingiltere dahil bütün Avrupa devletler inden topladigi 120 bin kisilik bir orduyla harekete geçti. Yildirim Bâyezid düsmani sasirtan bir hizla Nigbolu Ovasi'nda düsmani karsiladi . 50-60 bin kisilik Osmanli ordusu, sayica çok üstün olan Haçli ordusunu büyük bir bozguna ugratti. Savas meydanind an kurtulabi lenler, kaçarken Tuna'da boguldula r.(1396) Haçlilardan geriye sadece muazzam bir ganimet kalmisti. Bu ganimetle, Edirne ve Bursa'da pek çok cami, medrese ve imaret insa edilmisti r. Zaferin ardindan, Eflâk, Bosna, Macarista n ve Mora üzerine seferler düzenlendi. Itibari bu zaferle bir kat daha artan Yildirim, Nigbolu dönüsünde Anadolu birligini kurmaya yönelik nihaî adimlari atmaya baslayaca ktir.

Ankara Savasi ve Fetret Devri: Yildirim Bâyezid, Firat boylarina kadar topraklar ini genislett igi sirada, Timur da Iran, Azerbayca n ve Irak'i ele geçirmisti. Bazi Anadolu beyleri Timur'a siginirke n, ülkeleri istilâ edilen Celayirli Ahmet ve Karakoyun lu Kara Yusuf da Yildirim Bâyezid'in yanina kaçmisti. Böylece her iki devlet biribirin e sinir komsusu olmus, ancak bu durum iki hükümdarin da Türk dünyasinin liderligi ne oynamalar i sebebiyle olumsuz neticeler dogurmust ur. Timur, Osmanlila ra siginan Celayirli Ahmet ve Kara Yusuf'un iade edilmemes ini bahane edip Sivas'i kusatmis ve kendisine teslim edilmesin e ragmen sehiri tahrip etmisti(1400). Bu olaydan sonra da her iki hükümdar arasinda mektuplas malar devam etti. Fakat Timur'un, Anadolu beylikler ine topraklar inin geri verilmesi ve bazi sehirleri n kendine birakilma si gibi talepleri Yildirim tarafinda n reddedild i. Dolayisiy la iki fatih için savas artik kaçinilmaz hâle gelmisti. 160 binlik Timur'un ordusunu, 70 bin kisiyle Çubuk Ovasi'nda karsilaya n Yildirim Bâyezid, savasin baslarind a üstünlügü ele geçirdi. Ancak Timur'un safinda eski beylerini gören bazi askerleri n saf degistirm esi ve Kara Tatarlari n Osmanli ordusunun arkasini çevirmesi savasin talihini degistird i. Bir avuç askerle direnmeye çalisan Yildirim Bâyezid sonunda esir edildi (26 Temmuz 1402). Ankara Savasi'ni kazanan Timur, Anadolu beylikler ini tekrar ihya etti ve böylece Anadolu Türk birligi parçalandi. Balkanlar daki Türk ilerleyis i durdugu gibi bir kisim topraklar da elden çikti. Yildirim'in ogullari arasindak i taht mücadeleleri Osmanli devletini n "Fetret Devri" boyunca 12 yil müddetle devam etti. Sayet bu savas gerçeklesmemis olsaydi, hiçbir direnme gücü kalmayan Istanbul büyük bir ihtimalle Yildirim Bâyezid zamaninda Türklerin eline geçecekti. Dolayisiy la Ankara Savasi Osmanlila ri en az 50 yil geriye götürmüstür.Esir düsen Yildirim Bâyezid, yedi ay boyunca Timur'un yaninda sehir sehir dolastiri ldiktan sonra üzüntüsünden ecele yenik düstü. Osmanli sehzadele ri tahtin sahibi olabilmek için kiyasiya birbirler iyle mücadele etmeye basladila r. Bu mücadele Çelebi Mehmet'in tek basina devlet idaresine hâkim olusuna kadar devam etti (1413). Çelebi Mehmet kardesler i Süleyman, Isa ve Musa Çelebi'yi bertaraf ettikten sonra Anadolu Türk birligini yeniden tesis etmek için çaba sarf etti. Güçlenen Karamaogu llarinin nüfuzunu kirdi, Karamanog lu Mehmet Bey'in eline geçen Osmanli topraklar ini geri aldi. Candarogu llari beyligind en Çankiri'yi ve ardindan Canik (Samsun) bölgesini yeniden Osmanli ülkesine katti. Fakat Sehzade Mustafa ve Simavna Kadisi oglu Seyh Bedreddin'in isyanlari ülkeyi karistirm aktaydi.(1419) Sehzade Murat Rumeli ve Manisa'da ortaya çikan bu isyani bastirdi, Seyh Bedreddin ve adamlari yakalanar ak idam edildi. Timur'un beraberin de götürdügü Mustafa Çelebi de Anadolu'ya döndügünde tahtta hak iddia etmisti. Sehzade Mustafa'nin Selânik'te baslattig i isyan bastirild i. Asi sehzade Bizans'a siginmak zorunda kaldi. Çelebi Mehmet öldügü zaman Osmanli ülkesinde sükûnet büyük oranda tesis edilmeye baslanmis ti (1421).

Babasinin en büyük yardimcis i olan sehzade Murat tahta çiktigi zaman Bizans tarafinda n karsisina çikarilan amcasi Mustafa Çelebi'nin isyanini bir kez daha bastirdi ve Bizans'i cezalandi rmak için Istanbul'u kusatti(1422). Bu defa küçük kardesi Sehzade Mustafa'nin isyan haberini alan II.Murat, kusatmayi kaldirara k kardesini cezalandi rmak zorunda kaldi. Isyancila rin yaninda yer alan Anadolu beylikler ine karsi harekete geçen II.Murat, Candarogl u Isfendiya r Bey'i itaat altina aldi. Izmir Beyi Cüneyd'i ortadan kaldirip, Izmir, Aydin ve Mentese civarini ele geçirdi. Germiyano glu Yakub Bey'in çocugu olmadigin dan, topraklar ini Osmanlila ra birakmayi vasiyet etmisti. Onun ölümüyle Germiyan ili de Osmanlila ra katilmis oldu(1428). Balkanlar da da durum Osmanlila r lehine düzelmeye basladi. Nitekim Fetret devri sirasinda elden çikan topraklar geri alindigi gibi, 1440'a kadar Belgrat hariç bütün Sirp topraklar i Osmanli hâkimiyetine girmisti. Fakat Erdel ve Eflâk'ta üst üste gelen bazi küçük bozgunlar Avrupa'da büyük bir sevinçle karsilana rak, Osmanlila ra karsi yeni bir Haçli seferinin tertip edilmesin e cesaret vermisti. II. Murat, Balkanlar daki Osmanli varligini tehlikeye atmamak için Macarlarl a Segedin Antlasmas ini imzaladi (1444) ve bu anlasmada n sonra tahttan feragat etti. Küçük yastaki oglu II. Mehmet'in hükümdar olmasini firsat bilen Macarlar anlasmayi bozdu ve yeni bir Haçli ittifaki olusturul du. II. Murat yeniden ordunun basina geçerek düsmani Varna Savasi'nda karsiladi . Macar krali öldürüldü. Haçlilarin lideri durumunda ki Jan Hünyad güçlükle kaçabildi(1444). Çandarli Halil Pasa'nin israriyla ikinci kez tahta çikan II. Murat, Mora ve Arnavutlu k'a sefer düzenledi. Varna'nin intikamin i almak isteyen Jan Hünyad yeniden harekete geçti. Fakat II. Kosova Muharebes i'nde bir kez daha Sirplar büyük bir yenilgiye ugratildi (1448). Varna ve Kosova savaslari yla Osmanlila r Balkanlar daki durumunu iyice güçlendirmis, Bizans'in batidan yardim alma umutlari ise tamamen ortadan kaldirilm istir. II. Murat 48 yasinda ölünce II. Mehmet yeniden Osmanli tahtinin sahibi olmus (1451) ve Osmanli Devleti artik bu dönemde tam bir cihan devleti hâline gelmistir .

Çevrimdışı Uğur YUCA

 • FotokoliK
 • Gemlik Forum Hayranı
 • ***********
 • İleti: 5.923
 • ÜYENİN İTİBARI 556
 • Cinsiyet: Bay
 • Yaşıyorsan Gelecege bak
  • uguryuca
Ynt: OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2007, 18:05:12 »
sonucta ilk atagı yapan osman gazi olduguna göre

Çevrimdışı Uğur YUCA

 • FotokoliK
 • Gemlik Forum Hayranı
 • ***********
 • İleti: 5.923
 • ÜYENİN İTİBARI 556
 • Cinsiyet: Bay
 • Yaşıyorsan Gelecege bak
  • uguryuca
Ynt: OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2007, 18:09:05 »
ama Osmanlı Devleti'nin kurucusu demek yanlış olur.onun yerine osmanlı'nın kurucusu desek daha güzel olur. :)

öyle olsun senimi kıracagız kardes

Çevrimdışı kzmbulut

 • Özel Üye
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 54
 • ÜYENİN İTİBARI 4
OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #4 : 24 Mart 2009, 20:49:55 »
Şeyh Edebali'nin Osman Gaziye Nasihati


Ey oğul, artık Beysin!
Bundan sonra
öfke bize, uysallık sana.
Güceniklik bize, gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Acizlik bize, hoş görmek sana.
Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.
Haksızlık bize, bağışlamak sana...

Ey oğul, sabretmes ini bil,
vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma;
insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul, işin ağır,
işin çetin, gücün kula bağlı.
Allah yardımcın olsun...
Güçlüsün, kuvvetlis in,
akıllısın, kelamlısın!
Ama; bunları nerede,
nasıl kullanacağını bilmezsen
sabah rüzgarında savrulur gidersin.
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve
iradene sahip olasın!
Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi
değildir. Bütün bilinmeye nler,
feth edilmeyen ler,
görünmeyenler, ancak sen faziletli ve
ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.

Ey oğul ! Ananı , atanı say !
Bereket büyüklerle beraberdi r.
İnancını kaybeders en ,
yeşilken çöllere dönersin.
Açık sözlü ol ! Her sözü üstüne alma !
Gördüğünü görme ! Bildiğini bilme !
Sevildiğin yere sık gidip gelme !

Ey oğul ! Üç kişiye acı :
Cahil arasındaki alime ,
zenginken fakir düşene,ve
hatırlı iken itibarını kaybedene .

Ey oğul! unutma ki,
yüksekte yer tutanlar,
aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklıysan mücadeleden korkma !...

Çevrimdışı cyan-mk

 • -1eCtEr_
 • Super Moderatör
 • Süper Üye
 • *
 • İleti: 729
 • ÜYENİN İTİBARI 58
 • Cinsiyet: Bay
 • -1eCtEr_
OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #5 : 25 Mart 2009, 00:52:43 »
hlll işte bu tebrikler kzmbulut
çOk YoRgUn:( 
BeNİ seVMeyE PRogRAmlA Nma DEvrELeRi nİ YakARım...
kimine göre kralız kimine göre yalanız sen kafanı yorma adamına göre adamız.
kula bela gelmez ALLAH yazmadıkça,ALLAH bela yazmaz kul azmadıkça.


Allah'ım sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın icabına bakarım.!!!

Çevrimdışı kzmbulut

 • Özel Üye
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 54
 • ÜYENİN İTİBARI 4
OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #6 : 26 Mart 2009, 21:40:21 »
hlll işte bu tebrikler kzmbulut

sağolasın Şimdiki yöneticilerimizede böyle nasihatla r verilse
sizcede iyi olmazmı ?

Çevrimdışı cyan-mk

 • -1eCtEr_
 • Super Moderatör
 • Süper Üye
 • *
 • İleti: 729
 • ÜYENİN İTİBARI 58
 • Cinsiyet: Bay
 • -1eCtEr_
OSMAN GAZİ 1281 - 1326
« Yanıtla #7 : 26 Mart 2009, 22:35:51 »
hlll işte bu tebrikler kzmbulut

sağolasın Şimdiki yöneticilerimizede böyle nasihatla r verilse
sizcede iyi olmazmı ?

bunlar siyasetçi onlar evliya idi ;)
çOk YoRgUn:( 
BeNİ seVMeyE PRogRAmlA Nma DEvrELeRi nİ YakARım...
kimine göre kralız kimine göre yalanız sen kafanı yorma adamına göre adamız.
kula bela gelmez ALLAH yazmadıkça,ALLAH bela yazmaz kul azmadıkça.


Allah'ım sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın icabına bakarım.!!!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi