Gönderen Konu: RÖNESANS  (Okunma sayısı 1740 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı baphomet

  • Forumun Ağası
  • Özel Üye
  • Forum Aşiği
  • *
  • İleti: 882
  • ÜYENİN İTİBARI 138
  • Cinsiyet: Bay
  • O Bir PCKoPaT
RÖNESANS
« : 04 Ocak 2008, 11:54:23 »
XV. ve XVI. Yüzyıllarda önce İtalya’da başlayıp Avrupa’ya yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmeler, yenilikle r ve anlayışlara “yeniden doğuş” anlamında Rönesans denir.

NOT:Rönesans’la sadece edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında değil siyasi ve sosyal alanda da değişmeler oldu.

Rönesans’ın İtalya’da Başlama Nedenleri

İtalyan şehirlerinin Müslümanlarla ilişki kurabilec ek konumda olması.
İtalya’nın eski Yunan ve Roma medeniyet lerinin üzerinde kurulması.
Denizcili kle uğraşan İtalyan şehirlerinin zenginleşmesi ve sanatçıları desteklem esi.
İtalya’da siyasi birliğin olmaması.
Katolik mezhebini n merkezini n İtalya’da olması ve zengin kilisenin sanatçıları koruması.


Rönesans’ın Nedenleri

Yapılan kazılarla eski eser ve anıtların ortaya çıkarılarak incelenme si.
Coğrafya Keşifleri sayesinde Avrupa’da sanat ve edebiyatt an zevk alan bir sınıfın doğması.
Avrupa’da kültür ve sanat olaylarını destekley ip bilim ve sanat adamlarının korunması.
İstanbul’un fethinden sonra Bizans’ta bulunan bazı bilginler in İtalya’ya göç ederek, eski Yunanca’yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.
Kâğıdın ucuzlaması ve matbaanın geliştirilmesiyle yeni düşüncelerin hızla yayılması.
Coğrafya Keşifleriyle dünyanın tanınması.
Büyük sanatkârların yetişmesi ve Ortaçağ’ın sonlarına doğru kültür ve sanat alanındaki birikim.
Avrupa’nın Endülüs Emevileri ve Haçlı Seferleri yle İslâm medeniyet ini tanımaları.


İtalya’da Rönesans, VXI. Yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır.Hümanizma, Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ’ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa’da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan doktrindi r.

İtalya’da Rönesans ilk olarak edebiyat alanında başlamış ve XV.yüzyılın ortalarına doğru her türlü fikri faaliyeti kapsamıştır.
Rönesans’ın Avrupa dışında yayılmasında; İtalya’nın dini ve kültürel merkez olması ve İtalya ile diğer Avrupa ülkeleri arasında yapılan savaşlar (1494 – 1559) etkili olmuştur.

RESSAMLAR:

GİOTTO (1266 – 1337): Avrupa’da Rönesans devri resminin ilk temsilcis i Bondrone Di Giotto’dur. Resimleri nde insanın ruh ve duygu dünyasının aktarıldığı hikayeci bir yön vardır.Bunu yüz ifadeleri nde, hareketle rde ve küçük basit detaylard a ortaya koymuştur.
Mimar da olan Giotto, bazı resimleri ni bir kesit içerisinde vermiştir.
Resim sanatını Orta çağ geleneğinin etkilerin den kurtarıp yeni temeller üzerine kuran Gitto, bu sanatın yeni bir yönde gelişmesini sağlar.
Önemli eserleri: Altın Kapı Altında Buluşma, İokim’in Rüyası


LEONARDO DA VİNCİ (1452 – 1519): Resim sanatına getirdiği esaslarda XVI. yüzyıla hakim olmuş İtalyan sanatçısı, filozofu ve bilim adamıdır. Sanat ve bilimin hemen her dalında çalışmalar yapmış, çeşitli icatlarda bulunmuştur.Ancak tasarladıklarının tümünü gerçekleştirmeyen sanatçının bu çok yönlü kişiliğine bugüne kadar gelen belgeler, notlar ve taslaklar tanıklık etmektedi r.
Leonardo da Vinci, büyük ışık ustasıdır.1550’li yıllardan sonra çalışmalarına ışık-gölge ve yüz ifadeleri ne yoğunlaştırır.
Leonardo, kendisind en sonra uzun zaman taklit edilip tekrarlan mıştır.Sanat ilişkin bıraktığı notlar, onun izinden gidenler için büyük kolaylıklar sağlamıştır. Onun tesirinde kalmakla birlikte, kendi bağımsız kişilini kazananla r da olmuştur.
Önemli eserleri:Son Akşam Yemeği, Mona Lisa

ALBRECHT DÜRER (1471 – 1528):Gelenekse l alman sanatında biçimlendirme arzusu öznelliğe, ifadeye ve dini coşkulara yönelik. Bu anlayış içerisinde, resimlerd e özel genele ve detaylara bütüne tercih edilmiştir.XVI.yüzyıl başlarında Almanya’da Reform hareketi doğmuş, bu hareketi doğmuş, bu hareketle birlikte Rönesanssın etkileri görülmeye başlamıştır.
Nürnberg’de yetişen Albrecht Dürer, Alman Rönesans’ının en büyük sanatçılarından biridir. İtalyan Resmini tanımış, ancak kendine özgü nitelikle rini sürekli olarak korumuştur.
Önemli eserleri: Melankoli, Dört Kutsal Kitap Yazarı

MİMARLAR:

ALBERTİ (1404 – 1472):İtalyan hümanist, yazarı ve sanatçısı.Floransalı varlıklı bir aileden yetişti, çeşitli alanlara yönelik merakıyla bilimsel çalışmalar yaptı.Heykelcilik ve mimari üzerine çalıştı, böylece Rönesans Çağı’nın ülküsel örneklerinden biri sayıldı, birçok alanda seçkin başarılara ulaştı. Alberti ilkçağ yapı sanatının özelliklerini gününün gereksini mlerine göre bir bileşime kavuşturarak bazı anıt, tapınak ve sarayların planlarının yaptı, kurumsal olarak nitelikle rini saptadı.
Önemli eserleri:Saint Andre Kilisesi, Rucellai Sarayı

BRUNELLES CHİ (1377 – 1446):İtalyan mimar, heykelci ve ressam. Tıp ve teknik konularında öğrenim gördükten sonra kuyumcu çıraklığı yaptı. Roma’ya yaptığı bir gezi sırasında ilkçağ kalıntılarını inceleme fırsatı buldu. Heykel mimarlık alanında bulundu.İlk olarak 1420’de, ortaçağ geometris inin yerine modüler bir çizim önerdiği ospedale degli İnnocenti revağında Roma düzenlerini uyguladı. Hızla artan ünüyle birlikte birçok saray ve kale siparişi alan Brunelles chi, aralarında Michelozz o ve Alberti gibi sanatçıların da bulunduğu bir çok öğrenci yetiştirerek, Rönesans’ı başlatma görevini başarıyla tamamladı
Önemli eserleri:Santa Spirito Kilisesi, Yetim Yurdu

HEYKELTIR AŞLAR:

GHİBERTİ (1378 – 1455):Floransalı heykelci, kuyumcu ve mimardır.Girdiği bir yarışmada yaptığı İshak’ın Kurban Edilişini konu edinen kabartmay la adını duyurmuştur. Bunun üzerine Floransa vaftizhan esinin ikinci tunç kapısını yapmakla görevlendirildi. Daha sonra vaftizhan enin üçüncü kapısının yapımına girmiştir. Sanatçının daha çok tunç heykeller i ve kabartmal arı bulunmakt adır. Eserlerin deki üslubu, gerçekçiliği ve insan figürlerinde vücut anatomisi ne gösterdiği özenle, kendisind en sonra gelenleri de etkilemiştir.
Önemli eserleri: İshak’ın Kurban Edilişi, Yakup ve Esav’ın Öyküsü

DONATELLO (1386 – 1466):Rönesans’ın en büyük heykeltıraşı olan Donatello, Floransa Vaftizhan esi’nin kapısının yapımında Ghiberti’ye yardım etmiştir. Daha sonra floransa Katedrali’nin süslenmesinde görev aldı. Bu yapımın cephesi, dış duvarları ve çan kulesi için gerçekleştirdiği mermer boy heykeller i gençlik döneminin en önemli eserlerid ir.
Önemli eserleri:Şarkıcılar kürsüsü, Gattamela ta Anıtı

Rönesans’ın Sonuçları

Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıkmıştır.
Skolastik düşünce yıkılmış, düşüncede serbest bir ortam doğmuştur.
Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıkmıştır.
Kilise zayıflamış ve Reform hareketle ri başlamıştır.
Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslâm ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketle riyle Avrupa ülkeleri öne çıkmıştır.
Ben İmza Neyim BilmemParnakBassam Olurmu?

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi