Gönderen Konu: BEBEKLERDE İSHAL  (Okunma sayısı 1824 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Herbiseyim

  • Kraliçe Admin :)
  • Moderatör
  • Profesyonel Üye
  • *
  • İleti: 4.171
  • ÜYENİN İTİBARI 296
  • Cinsiyet: Bayan
  • ne safagı yaw safakmı kalmıs :) yuppii
BEBEKLERDE İSHAL
« : 24 Aralık 2008, 10:28:12 »
Bebeklerd e İshal

Bebeklerd e İshal

İshal en sık 0-5 yaş grubunda rastlanan bir hastalıktır. İshal, günlük dışkı sayısının artması ve dışkı kıvamının bozularak yumuşak, sulu bir görünüm alması olarak tanımlanır. Fazla sayıda sulu dışkılama, kıvam bozuk değilse ishal sayılmaz. Özellikle emzirmeyl e beslenen küçük süt çocuklarında beslenme şekline göre dışkılama sayısı değişir. Örneğin yenidoğan döneminde günde 5-6 kez dışkılama, kıvamı normal olmak koşulu ile normal sayılır. Bu sayı geçiş kakası döneminde (3-15. günler arası) günde 8-10`u bulabilir . Ancak bundan sonraki dönemde ilk yaşın sonuna kadar, dışkı sayısı genelde 2-3 tür. Ancak özellikle anne sütü ile beslenen normal bebeklerd e günlük dışkı sayısı 7`ye çıkabilir.

İshale ne sebep olur?
Ülkemizde enfeksiyo nlar, ishallere yol açan nedenleri n başında gelir. Temiz içme ve kullanma suyunun olmaması, hijyenik olmayan koşullar, yemekleri n ve mamaların hazırlanışında temizlik kurallarına dikkat edilmemes i, bebeğe bakan kişilerin hijyen bilgisind en yoksun oluşu enfeksiyöz ishalleri n oluşmasını kolaylaştıran sebeplerd ir.

Diğer bir risk faktörü, dengesiz beslenmed ir. Dengesiz beslenme, diyette en sık karbonhid rat fazlalığı biçimindedir. Genellikl e bebeğin ilk yılında unlular, fazla sulandırılmış nişasta ve şeker ilave edilmiş sütten oluşan beslenme şekli, bir taraftan beslenme yetersizl iğine yol açar diğer tarafdan da barsaklar da sulu dışkılama eğilimini artırır. İshal oluşumunda çeşitli bakterile r, viruslar, parazitle r ve diğer pek çok neden rol oynamakta dır. İshal yapan viruslar içinde rotavirus lar ön plandadır. Gelişmekte olan ülkelerde 0-2 yaş arası bebeklerd e akut ishaller en sık bu viruslarl a olmaktadır.

Nasıl teşhis edilir?
Klinik bulgular ishal nedenine göre değişiklik göstermektedir. En sık rastlanan şekil, ince bağırsakta yerleşen enfeksiyo n ajanları ile oluşan ishaldir. Bu ishallerd e dışkılar sulu, yeşil veya açık sarı renkte, miktarca çok fazladır. Yol açtıkları aşırı su ve tuz kaybı kısa sürede metaboliz mayı etkilemek tedir. İshalde; ishalin devam süresi, şekli, kusma, ateş, bebeğin son 24 saatte sıvı ve besin alımı, son idrar yapma zamanı ve miktarına ilişkin bilgiler önemlidir. Muayenede genel durum değerlendirilir. Huzursuzl uk, dalgınlık, havale, susuzluk hissi, emmeme, kusma gibi bulguların varlığı araştırılır. Ateş, solunum hızı ve derinliği, nabız hızı ve dolgunluğunun yanı sıra kan basıncı, deri turgoru ve tonusu, ön fontanel ve göz kürelerinin çöküklüğü, ağız mukozasının kuruluğu ve göz yaşının olup olmaması da değerlendirilmelidir.

Ayrıca karında şişlik, bağırsak sesleri, karın ağrısı varsa yeri ve şekli, idrarın miktarı ve rengi de dikkatle incelenme lidir. İshalin nedeni ile sıvı kaybının derecesin i ve tipini değerlendirmede laboratua r incelemel eri yardımcı olur. Dışkının mikroskop ik incelemes inde kan ve lökosit varlığı özellikle invazif tip barsak enfeksiyo nlarının tanısında önemlidir. Mikroorga nizma antijenle rin gösterilmesi ve dışkı kültürü de yapılmalıdır.

İshalin tedavisi
Son yıllarda akut ishal tedavisin de değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, özel durumlar dışında; ilaç tedavisin in terk edilmesi, su ve tuz kayıplarının oral sıvı tedavisi ile karşılanması ve beslenmenın erken boşaltılmasıdır. Bebeklerd e anne sütüne aynen devam edilmelid ir. Akut ishal vakalarının büyük çoğunluğu 2-7 gün içinde kendiliğinden iyileşme gösterir. İshalde temel tedavi, neden dikkate alınmaksızın sıvı ve elektroli t kaybının yerine konmasıdır. Antibiyot ik genelde etkisiz ve gereksizd ir. Dışkıda kan, müküs ve lökosit varlığı veya ishalin 7 günde düzelmemesi durumlarında, dışkı kültürleri ile neden saptanmalı ve gerekiyor sa antibiyot ik verilmeli dir.

Çok sayıda ve fazla miktarda sulu dışkılar akut dehitrata syona (sıvı kaybı) ve tedavisiz bırakılırsa özellikle küçük çocuklarda ölüme yol açabilir. İshal tedavisin de ana ilke, vücuttan kaybedile n su ve elektroli tlerin yerine konulması ile dehitrata syonun düzeltilmesi ; ishalin devam ettiği sürece su ve tuz kayıplarının karşılanmasıdır. Sıvı tedavisin e erken başlanılırsa dehitrata syon önlenebilir. Özel durumlar dışında hafif ve orta dehitrata syon gösteren ishal vakalarının tümünde sıvının oral yolla verilmesi öngörülmektedir. İshal tedavisin de ana ilkelerde n birisi de beslenmenın erken başlatılmasıdır. İshal süresince iştahsızlık sıktır. Çocuk zorlanmam alı, besinler sık ve ufak öğünler şeklinde verilmeli dir.

Anne sütü ile beslenme, ishalin gelişmesini önleyen en iyi ve etkili koruma yöntemidir. Anne sütü ile beslenen bebeğin bağırsakta mikroplar la temas riski çok azdır. Ayrıca bebeğin bağışıklığını artırma ve uygun bağırsak florasının devamını sağlayan faktörler içerdiğinden önemli koruyucu etkileri vardır. Anne sütü ile beslenen bebeklerd e genelde ağır ishal görülmez ve anne sütü almaya devam eden ishalli bebekte ağır dehidrata syon gelişme olasılığı azdır.

Dr. Sinan Mahir Kayıran
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
0 212 233 27 27 - www.sinanmahirkayiran.com

Kaynaklar
1- Blacklow NR, Greenberg HB. Viral Gastroent eritis. N Engl J Med 1991; 325:252-264
2- Charles MD, Holman RC, Curns AT, Parashar UD, Glass RI, Bresee JS.
Hospitali zations associate d with rotavirus gastroent eritis in the United States, 1993-2002.Respiratory and Enteric Virus Branch, National Center for Infectiou s Diseases, Centers for Disease Control and Preventio n, Atlanta, GA 30333, USA.
3- Davidson G, Elliott EJ, Kirkwood C, Pearce R. J Paediatr Child Health. 2007 Jul-Aug;43(7-8):564-7. Preventin g rotavirus gastroent eritis: Do you have the facts? Women`s and Children`s Hospital, and Disciplin e of Paediatri cs, Universit y of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia .
4- 5.Ulusal Çocuk Enfeksiyo n Hastalıkları Kongresi, Çocuk Enfeksiyo n Dergisi 5-7 Haziran 2007 /istanbul
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi