Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
2
Hikayeler / Pakistan Punjab Üniversitesi'nde Okutulan Ders Kitabındaki Hikayelerim
« Son İleti Gönderen: Serdar102 09 Haziran 2019, 11:52:27 »
KIRLANGIÇ İLE SERÇE
SARAYIN SÜTÇÜSÜ ( AYŞECİK İLE YASEMİN SULTAN )
GÜLHANE PARKI ( BÜCÜR ZÜRAFA )
GEZGİN ŞEHMUZ ( GEZGİN ŞEHMUZ İLE FAKİR PADİŞAH )
GÜZEL BİR YAZ GÜNÜ ( ANNE GÜVERCİN )

Yazdığım bu hikayeler Pakistan'ın Lahore şehrinde bulunan Punjab Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr.Abdul Majid Nadeem tarafından hazırlanan TÜRKÇE DİLBİLGİSİ kitabının TÜRKÇE METİNLER bölümünde çıktı. Hikayeler 106 - 115 sayfaları arasındadır. Hikayeler in altında adım yazmaktadır.

Kitabın yazarı: Abdul Majid Nadeem
Universit y of the Punjab, Lahore, Pakistan, Arabic, Faculty Member

https://www.academia.edu/37369107/Turki_Zaban.pdf
3
Kur’an tüm zamanlara hitap eden yol gösterici bir ışık, rehber olduğundan, bazı konularda keskin hükümler vermek yerine, Allah kullarının düşünerek, yaşadığı ortamın, çağın gerekleri ne uygun davranabi lmesine imkân sağlamıştır. Örneğin Kur’an, evini ya da kendi ihtiyaçlarını sağlamak adına, KADIN İŞ HAYATINDA ÇALIŞIR YA DA ÇALIŞAMAZ ŞEKLİNDE BİR HÜKÜM VERMEMİŞ, BU KONUDA KADINI SERBEST BIRAKMIŞTIR.  Allah ın bu konuda bir yasaklayıcı hükmü olmadığı halde, bazı mezhepler in, cemaat ve tarikatla rın fıkıh öğretisinin etkisiyle, bazı kesimler tarafından, işlerine geldikler i ve kadını istedikle ri gibi yönetebilmek için, kadının çalışması dinen haramdır diyerek, Kur’an dan uzak bir inanç yaratılmaya çalışılmıştır.

Allah kadın ve erkeği yaratırken, özellikle farklı yarattığını ayetlerde açıklar. Erkeği güçlü ve kuvvetli yarattığını, kadını daha nazik, narin yarattığından bahsedere k, erkeğin kadını bu yaratılışından dolayı koruyup kollama görevinden bahseder. Ama erkeğin bu gücü kadın üzerinde bir baskı, üstünlük aracı değildir. Nisa suresi 34. ayet, öyle bir tercüme edilir ki, ayette hiç bahsedilm eyen sözler ilave edilerek, erkek kadın üzerinde yöneticidir diye tercüme edilir.

Yönetici kelimesi, yönetme gücü elinde bulunan anlamındadır ki, Allah Kur’an da aile bireyleri nin herhangi birisi için, böyle bir söz söylememiş KADININ VE ERKEĞİN YARATILIŞINDAN DOLAYI, KENDİLERİNE HAS GÖREVLERİ OLDUĞUNDAN BAHSETMİŞTİR. Yönetici dersek, bunun altındaki bireyleri n yetkisi yok demektir.  Erkek ailede daha güçlü, çalışıp para kazanması, kadına göre daha kolay olduğundan, evi geçindirmek normal olarak erkeğin görevi olmuştur. Onun içinde Kur’an da erkekler aile içinde kazandıklarından aile bireyleri ne harcama yaparlar, onların ihtiyaçlarını görürler. Bu konuda da Allah erkekleri özellikle uyarıyor. Ama lütfen şunu unutmayalım, kadın çalışmaz asla demiyor. Kadınlar çalışamaz diyen, batıl inançlarına Kur’an dan kanıt arayanlar, Ahzab 33. ayetinde Allah, Peygamber eşlerini uyarıp, cahiliye toplumund aki kadınlar gibi açılıp saçılmayın, VAKARLA, NAMUSUNUZ LA, EDEBİNİZLE EVİNİZDE OTURUN DİYE ONLARI UYARIR. Bu ayette geçen evinizde oturun kelimesin i alıp kadınlar çalışamaz, evinde oturmalıdır diyerek, kendi yanlış inançlarına delil yapmaya çalışmışladır. Nisa suresi 34. ayeti, farklı tercümeden yazmak istiyorum .

Nisa 34: Allah'ın insanlard an bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için ERKEKLER KADINLARI N YÖNETİCİSİ VE KORUYUCUS UDUR……… (Diyanet vakfı meali)

Nisa 34: Erkekler kadınların koruyup gözeticisidirler, çünkü Allah ERKEKLERL E KADINLARI FARKLI ALANLARDA ÜSTÜN YETENEKLE RLE DONATMIŞTIR, bir de erkekler servetler inden harcama yapmaktadırlar. ….. ( M. İslamoğlu meali)

Nisa 34: Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır VE ERKEKLER MALLARIND AN BOL BOL HARCAMIŞLARDIR…….. (Yaşar Nuri meali)

Dikkat ederseniz ayette, erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir kelimesi geçmediği halde, rivayet hadisleri n etkisiyle anlam sapması yaratılmaktadır.  Yöneticilik aile içinde olmaz,  çalıştığımız fabrika türü iş yerlerind e olur. AİLE, KADIN VE ERKEĞİN İŞ BÖLÜMÜYLE YÜRÜTÜLÜR. Üstünlükler ancak, aynı şartlarda iki erkeğin ya da iki kadının aynı görevi, gereği gibi yapıp yapmadıkları alanlarda ancak değerlendirilebilir. Ayette özellikle bahsedile n erkekleri n, ailenin geçimi için öncelikli olarak çalışması gerektiğini ve kazandıkları ile ailesini geçindireceklerinden bahsedili yor. Aslında Allah bu ayette kadını koruma altına alarak, öncelikli çalışan erkektir diyor. AMA KADINA ÇALIŞMA YASAĞI GETİRMEYEREK DE, KADIN İSTERSE ÇALIŞABİLİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERİYOR.

TEVBE SURESİ 71. AYETİNDE, İMAN ETMİŞ KADIN VE ERKEK BİRBİRİLERİN DOSTLARID IR DER. Özellikle biz erkekler, güçlü kuvvetli yaratılışımızı, doğru yerlerde bazen kullanmayıp, kadına karşı üstünlük ölçüsü olarak kullanmay a çalışıyoruz. Onlara da böylece, her istediğimizi yaptırmaya çalıştığımız gibi, birde bu yanlışımıza Kur’an dan delil arayıp, ayetleri çarpıtmaya çaba harcıyoruz. Hâlbuki kadın ve erkek arasında, farklı yaratılışımız konusunda bakın Allah ne diyor.

Nisa 32: ALLAH'IN SİZİ BİRBİRİNİZDEN ÜSTÜN KILDIĞI ŞEYLERİ HASRETLE ARZU ETMEYİNİZ. Erkekleri n de kazandıklarından bir payları var, kadınların da kazandıklarından bir payları var. Allah'ın lütfunu isteyiniz . Şüphesiz Allah, her şeyi bilmekted ir. (Bayraktar Bayraklı meali)

Lütfen ayet üzerinde dikkatle düşünelim. Allah ın sizi, birbirini zden üstün kıldığı şeyleri özenmeyin diyor. Ne erkek kadının özelliklerine, nede kadının erkeğin yaratılışındaki özelliklerine, özenmesin diye uyarıyor. BURADAN DA ANLIYORUZ Kİ, AİLE İÇİNDE KADIN VE ERKEĞİN BİRBİRİNE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR. Yani kadın ben çocuk dünyaya getiriyor um, senden üstünüm diyemeyec eği gibi, erkekte ben evin geçimini sağlıyorum, onun için senden üstünüm, sen benim emrimdesi n ben ailenin yöneticisi son sözü söyleyen benim diyemez. BÖYLE BİR ÜSTÜNLÜĞÜ AİLEDE ALLAH, HİÇ KİMSEYE VERMEMİŞTİR.

Hurafeyi din zanneden, kendisini üstün gören erkek sultası bazı kişiler, evde mutlaka bir yöneticinin, reisin olması gerektiğini söylerler. Çünkü onlara Kur’an dışı bilgiler öyle öğretmiştir.  Evde bir reis, yönetici olmazsa kargaşa, anarşi çıkacağını savunurla r. BUNLAR KENDİ NEFİSLERİNİN, KADINI KÜÇÜMSEYEN ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR. Asla Kur’an ın öğretisi, söyledikleri değildir. Ailede Allah erkek ve kadına farklı görevler vererek iş bölümü yapmıştır. Bunu da ayetlerde n çok açık anlıyoruz. Aile içinde kadın kendisine düşen görevlerden, erkekte kendisine düşen görevlerden sorumludu r. TEKRAR EDİYORUM, FARKLI GÖREV VE SORUMLULU KLARI OLAN İKİ KİŞİNİN, BİR BİRİNE ÜSTÜNLÜKLERİ ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ. Zaten Allah katında üstünlük, erkek ya da kadın oluşumuzla değil, Takvamızdadır.

Özellikle şunu tekrar söylemek isterim. Kur’an ailede kadının, evin geçimini sağlamak, yardımcı olmak için çalışmasına, asla yasak getirmez, böyle bir hükümde Kur’an da yoktur. Çünkü her kadın evlenmek zorunda değildir, oda geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalabilir . Böyle bir yasak getirmek, kadını köle yapmakla eş değe bir zihniyett ir. Kur’an ın da zaten evrensel olma ilkesine ters düşer. Yine yanlış batıl inançların etkisiyle, şöyle söyleyenleri de duyarız, kadını çalıştırmamak, önünü kesmek, hatta çalışan kadın ve eşini karşı karşıya getirebil mek adına. “AİLEDE KADIN ÇALIŞIYORSA, KADININ KAZANDIĞI PARA MÜSTAKİLDİR YANİ BAĞIMSIZ, ŞAHSINA AİT YALNIZ KADININDI R. KADIN İSTERSE KOCASINA VERMEYEBİLİR.”

Bunu söylemek ve düşünmek, aklın ve mantığın ötesinde bir düşüncedir. Ne erkek kazandığı parayı ölçüsüz harcayabi lir bu para yalnız benim diyebilir, nede kadın ailede kazandığı parayı, ben kazandım diyerek ölçüsüz istediği yerlere harcayama z. AİLE KELİME ANLAMI OLARAK, TOPLUM İÇİNDE OLUŞTURULAN EN KÜÇÜK BİRİMDİR. Hiçbir birimde, oluşumda hiç kimse kendi başına buyruk olamayacağı gibi, bağımsız hareket edemez. O zaman bu aile değil özel şirket olur ki, böyle bir ailede dağılır, aile olmaktan çıkar. Bu yanlış düşüncelerine Kur’an dan kanıt gösterenler, bakın hangi ayeti örnek gösteriyorlar. Her zaman ki gibi alakası olmayan farklı konular, kendi inançlarına kanıt gösteriliyor.

Nisa 4: KADINLARA MEHİRLERİNİ HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDE N VERİNİZ; ama eğer onlar, kendi rızâlarıyla bir kısmını size bırakırlarsa, ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla faydalanınız. ( Bayraktar Bayraklı)

Örnek verdikler i ayet, sizce konumuzla bir ilgisi var mı? Ayette, evlenirke n kadına verilen mehirden bahsedili yor, konumuz ise kadının geçimi için dışarıda çalışıp para kazanmasından bahsedili yor. Bu durumda bu ayeti nasıl örnek gösterebiliriz? Bir insan düşünmeden, aklını kullanmad an körü körüne birilerin in sözlerine tabi olursa, böyle yanlış ayetlere de inanması yadırganmayacaktır.

Aile içinde erkeğin, yönetici olmadığına birçok kanıt gösterebiliriz. Kur’an ı yeterli görmeyenler, ayetlere yüzlerini dönüp, batıl ile iman ettikleri nden, erkek izin vermezse kadın boşanamaz diyebilme ktedirler . İşte bu zihniyet, aile içinde erkeği yönetici gören zihniyett ir ki, bunu Kur’an asla onaylamaz ve isterse kadın kocasını boşama hakkına sahiptir. Lütfen Nisa 130. Bakara 229 ve 231. ayetleri okuyunuz. Aşağıdaki ayetler, ailede kadın ve erkeğin ne derece eşit haklara sahip olduğunu, asla bir birilerin e ailede üstünlüklerinin olmadığına bir başka delildir.

Onun ayetlerin den biri de sizin için, KENDİLERİNE ISINASINI Z VE ARANIZDA SEVGİ VE RAHMET KOYSUN DİYE NEFİSLERİNİZDEN EŞLER YARATMASI DIR. Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır. (RUM 21)

ONLAR SİZİN İÇİN BİRER ELBİSE, SİZ DE ONLAR İÇİN BİRER ELBİSESİNİZ. (Bakara 187)

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK


 https://hakyolkuran1.blogspot.com/
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
https://www.facebook.com/Kuranadavet1/
4
Diğer tavsiyeler / İnstagram Takipci Hilesi
« Son İleti Gönderen: AtomicPainterSuit 06 Mayıs 2019, 12:43:53 »

İnstagram Takipçi Hilesi Nasıl Yapılır

Sosyal paylaşım sitelerin in gözdesi olan İnstagram uygulamasını kullanan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir fotoğraf paylaşma uygulaması olan İnstagram’ı günümüzde ünlü-ünsüz, yaşlı-genç ayrımı olmaksızın herkes beğenmektedir. Bu uygulamad a takipçi sayısını arttırmak için geliştirilen pek çok yöntem mevcuttur . İnstagram takipçi hilesi yaparak sizde takipçi sayınızı yükseltebilirsiniz.
İnstagram takipçi arttırma ve İnstagram beğeni hilesi satan internet siteleri vardır. Bu sitelerde n satın alacağınız paket ile kullanıcılar hem takipçi hem gönderi beğeni sayısını arttırabilmektedir. Paketlerd e ücretlendirme kazanılacak takipçi sayısı ile doğru orantılıdır. Öte yandan kazanacağınız takipçilerin profilini de belirleye bilmektes iniz. Bu paketleri satın alırsanız gönderilerinizi daha fazla kişi görür ve beğenir.
5
Serbest Mekan / Bahar şenlikleri
« Son İleti Gönderen: hasansen 05 Mayıs 2019, 11:50:03 »
Bu hafta sonu bağdat caddesi'nde tura turizm'in bahar şenlikleri varmış. 6 farklı kampanya yapmışlar. tatil planları yapmadan önce bi uğramakta fayda var. uygun bi kampanya ile bi yurtdışı tatili yakalanab ilir. :)
6
Çocuklar için harika bir animasyon .
7
Vizyondaki Fragmanlar / Ynt: Av mevsimi...
« Son İleti Gönderen: hasansen 02 Mayıs 2019, 16:11:00 »
İzledim ya harika bi film.
8
Vizyondaki Fragmanlar / Ynt: Üniversiteli gencin sinema tutkusu İzlenme 22
« Son İleti Gönderen: hasansen 02 Mayıs 2019, 16:10:19 »
Helal olsun tebrik ederim kardeşimi.  :3risa:
9
Serbest Mekan / Toyota Camry ve RAV4 hybridi tanıttı
« Son İleti Gönderen: hasansen 30 Nisan 2019, 12:06:19 »
Toyota yeni camry ve rav4 hybridin tanıtımları yapılırken devlet teşvikli olduğunu ve vergi indirimi olduğundan bahsettil er benzinli araçlara kıyasla yakıt tüketimi de daha karlı oluyormuş. Kendi aküsünü şarj edebiliyo rmuş japonlar yine teknoloji yi bulmuş :D
10
Videolu hikayeler / 23 Nisan Ve Cumhuriyet Şiirleri
« Son İleti Gönderen: Serdar102 30 Nisan 2019, 10:44:38 »

23 NİSAN

Bugün 23 nisan
Coşkulu tüm çocuklar
Atatürk'ün çocuklara
Armağan ettiği bir bayram.

Sevinin çocuklar
Gülün, oynayın
Bakın Atatürk size
Bu bayramı hediye etti.

Yoktu böyle bir bayram
Dünyada bir ilk
Farkına vardı bunun
Yüce Atatürk.23 NİSAN COŞKUSU

Atatürk'e inansan
O'nun yoldaşı olsan
Dünya uygarlığından
Biraz medeniyet kapsan.

Zaman geriye gitmez
Hep ileri gider
Atatürk'ün çağdaş fikirleri
Gerici düşünceyi siler.

Atatürk bu vatanı kurtardı
Cumhuriye ti kurdu
O'na minnettar olmalıyız
Türkiye Cumhuriye ti'ni korumalıyız.CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Neşelidir, güler yüzlüdür
Cumhuriye t çocukları
Geleceğe güvenle bakar
Cumhuriye t çocukları.

İnsanların barışında
Uygarlık yarışında
Atatürk'ün peşinden koşar
Cumhuriye t çocukları.

Kitap okur, öğrenir
Kendine güveni tamdır
Fikirde, düşüncede özgürdür
Cumhuriye t çocukları.

Serdar Yıldırım


KARANLIK BENDEN KORKTU
Yazan Ve Okuyan: Serdar Yıldırım
Written and Readed: Serdar YıldırımSayfa: [1] 2 3 ... 10
Kısayollar
Gemlik Haberleri
Gemlik Haberleri
Gemlik Resimleri
Gemlik Ulaşım
Gemlik E-Randevu Gemlik Aile Hekim
Gemlik Video
Gemlik Şiirleri
Gemlik Tel Rehberi